Home / Materiały ścierne Andre - Bartech

Materiały ścierne Andre

Materiały ścierne służą do obróbki różnych powierzchni i powinny być odpowiednio twarde, aby podczas obrabiania faktury mogły się w nią wgłębiać. Materiały ścierne składają się z ziaren o różnej twardości i wielkości, zazwyczaj są pochodzenia naturalnego albo syntetycznego.

Wybór materiałów ściernych – na co zwrócić uwagę?

Materiały ścierne Andre występują pod różnymi postaciami, do najpopularniejszych z nich należą:

  • narzędzia ścierne ze spoiwem ceramicznym,
  • narzędzia ścierne półelastyczne,
  • narzędzia ścierne ze spoiwem żywicznym,
  • ściernice do przecinania i szlifowania,
  • narzędzia ścierne supertwarde ze spoiwem żywicznym albo galwanicznym.

Materiały ścierne Andre ze spoiwem ceramicznym mogą być wykorzystywane do szlifowania płaszczyzn i otworów oraz ostrzenia i szlifowania stali i żeliwa. Narzędzia ścierne półelastyczne nazywane są również nasypowymi, stosowane są do różnych czynności, między innymi obróbki spawów, usuwania zadziorów, szlifowania, czyszczenia i polerowania. Narzędzia ścierne ze spoiwem żywicznym mogą być wykorzystywane do zastosowań ogólnych oraz do specjalnych potrzeb klientów określanych indywidualnie. Materiały ścierne Andre supertwarde to produkty o najwyższych parametrach stosowane do szczególnie wymagających powierzchni.

Materiały ścierne Andre – zastosowanie

Ważnym czynnikiem wpływającym na właściwości i zastosowanie materiałów ściernych jest granulacja, czyli wielkość ziaren. W odpowiednim rozdrobnieniu materiały ścierne Andre mają właściwości szlifujące. Im wyższy jest numer granulacji, oznaczany literą P, tym ziarna stają się drobniejsze. Aby uzyskać właściwy stopień obrabianej powierzchni, narzędzia ścierne muszą być odpowiednio dobrane. Ścierniwo powinno być znacznie twardsze od obrabianej powierzchni. Zaplanowany efekt obrabianych materiałów można uzyskać ręcznie albo maszynowo. Materiały poddawane obróbce to między innymi: drewno, szkło, kamień, metale, skóra, stal, tworzywa sztuczne, guma, szpachla i farba. W przypadku obróbki z użyciem szlifierki należy zachować zasady bezpieczeństwa i wskazówki producenta urządzenia.

Szukasz dobrej jakości materiałów ściernych? Zapraszamy do współpracy!